LSI Laboratory for Scientific Interrogation, Inc.     |   home
Intro to SCAN   |   SCAN Training   |   Products   |   News Media   |   Reports   |   Contact LSI   |   SCAN en Espanol
 

 

SCAN in het Nederlands

 

Introductie tot SCAN

 

 

SCAN (Scientific Content Analysis = Wetenschappelijke Inhoudsanalyse) zal elke zaak vlug en makkelijk voor jou oplossen. Je hebt alleen de persoon zijn eigen woorden nodig die door hem/haar uit vrije wil gegeven zijn.

Iedereen wil je alles vertellen – zelfs misdadigers. Als een ondervrager heb je de middelen nodig om deze informatie duidelijk te lezen – en SCAN is het middel dat je de waarheid zal geven.
 

 

SCAN Lost het Mysterie op!

 

SCAN zal je laten zien:

 

Hoe Gebruik Ik SCAN?

 

Om SCAN te gebruiken moet je het volgende doen:

 

 

1.    Geef de persoon pen en papier.

 

 

2.    Vraag de persoon om zijn/haar versie van de feiten neer te schrijven.

 

 

3.   Analyseer de verklaring en los de zaak op.

 

De LSI SCAN cursus zal u tonen hoe je de verklaring van het begin tot het einde kan interpreteren. Elk woord in de verklaring van de persoon – de voornaamwoorden en verbanden, de subjectieve tijd, de veranderingen in taalgebruik – zal tegen je “praten” en het antwoord laten zien.

Terwijl anderen zoeken naar tastbaar bewijs, heb jij de zaak al opgelost – door alleen gebruik te maken van de eigen woorden van de persoon.

 

 

Waarin Verschilt SCAN van Andere Technieken?  

 

SCAN is wetenschappelijk – een consequente formule die consequente resultaten geeft. Je moet niet gokken, of 20 stappen volgen, of urenlang veeleisende ondervragingen houden; je moet je antwoord niet baseren op de verwarrende signalen van de “lichaamstaal”.

Je hebt alleen de eigen woorden van de persoon nodig, met hun betekenis duidelijk getoond door SCAN. SCAN is de sleutel tot de waarheid.
 


Ondervraag 100 Mensen Tegelijk – met SCAN en VIEW!

 

SCAN kan op elke geschreven bron toegepast worden; of, het kan gebruikt worden met onze VIEW Vragenlijst, die een gestroomlijnd gebruik en een optimale reactie biedt. SCAN en VIEW zijn niet bedreigend en niet beschuldigend – de perfecte manier om bronnen en getuigen te verhoren, maar ook verdachten.

De VIEW Vragenlijst kan door 100 mensen tegelijkertijd ingevuld worden; het kan naar hun locatie gefaxt worden, en de ingevulde vragenlijsten kunnen teruggefaxt worden naar de rechercheur. En in minder dan een uur kan de rechercheur de vragenlijsten bestuderen en de zaak oplossen.

Als je de VIEW Vragenlijst gebruikt, zal het antwoord er letterlijk “uitspringen” – en de vragenlijst zal de zaak zo goed als alleen oplossen. Omdat SCAN en VIEW de sleutels tot de waarheid zijn.

 

 

Het SCAN Voordeel Bekomen


De SCAN cursus zal zichzelf betalen van zodra de rechercheur SCAN professioneel begint te gebruiken, op dezelfde dag dat hij/zij terugkeert van de cursus.

Onze cursisten lossen meer misdaden op dan hun collega’s die de SCAN techniek niet geleerd hebben.

Rechercheurs die de SCAN techniek aangeleerd hebben, zijn het erover eens: de LSI cursus over SCAN was de beste investering in hun carrière in dienst van de ordehandhaving. SCAN geeft rechercheurs wat ze nodig hebben – en laat hen toe om gebruik te maken van de enorme bronnen van informatie rondom hen.

 

 

Wie Gebruikt SCAN en VIEW?


Iedereen die misdaden onderzoekt.

De SCAN techniek wordt nu gebruikt door federale, ordehandhavende en militaire agentschappen in de VS, Canada en Australië; door bank- en verzekeringsinspecteurs; en in de private zakenwereld.

Een meer gedetailleerde lijst van recente deelnemers aan de cursus in deze streken, zal u op verzoek worden toegestuurd.

SCAN wordt ook in vele andere landen gebruikt, zoals het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland, Israël, Mexico en Zuid Afrika.

 

 

Waar Leer Ik SCAN en VIEW?

 

De SCAN cursus wordt elke week gegeven ergens in de VS en Canada. We hebben een SCAN cursus kort bij jou! Gelieve ons te contacteren op 1-602-279-3113 voor een volledige lijst van cursusdata en -plaatsen, of om meer inlichtingen omtrent onze vele andere educatieve producten om de SCAN techniek aan te leren.

 

 

SCAN in België en Nederland: 

De LSI SCAN cursus en de LSI SCAN cursus voor Gevorderden worden elk jaar in september-oktober gehouden in Gent, België.

In 2006 wordt de LSI SCAN cursus gehouden aan de Oost-Vlaamse Politie-academie (OPAC), Sprendonkstraat nr. 5, 9042 Gent (Menkonk), op 26-28 sept, 2006.

De cursus wordt gegeven in het Engels, met het cursusmateriaal in het Nederlands. Om in te schrijven voor de cursus in België, kan u contact opnemen met Marc Bockstaele, bestuurslid van het Centrum voor Politiestudies (CPS), F. Laurentplein nr. 1, te 9000 Gent (België), of met LSI Labratory for Scientific Interrogation in de VS op 1-602-279-3113 of info@LSISCAN.com.

 

De Cursus Omvat:

 

 

Drie dagen intensieve training in de SCAN techniek (een totaal van 26 uren training).

 

 

Alle training materiaal, inclusief een werkboek van 230 pagina’s vol met cursusnota’s en begeleid lezen.

 

 

De VIEW Vragenlijst met de basis handleiding voor het gebruik ervan. VIEW (Verbal Inquiry – the Effective Witness = Mondeling Onderzoek – de Efficiënte Getuige) stelt de SCAN techniek voor in een klaar-voor-gebruik formule.

 

 

Een CD-ROM met SCAN richtlijnen, gevallenanalyses, en oefeningen voor thuis, inclusief:

 

 

Technische ondersteuning: wij bieden technische ondersteuning op een permanente basis voor elke cursist die de cursus beëindigd heeft. Een fax nummer wordt gegeven dat 24 uur per dag gebruikt kan worden, en waar men assistentie krijgt met verklaringen of VIEW vragenlijsten.

 

 

Faculteit
 

De SCAN techniek werd ontwikkeld door Mr Avinoam Sapir, een leugendetector specialist, met een achtergrond bij de Israëlische Politie in Jeruzalem. Mr. Sapir heeft een Bachelors Diploma in zowel Psychologie als Criminologie, en een Masters Diploma in Criminologie. Hij ontwikkelde de SCAN techniek door uitgebreid onderzoek te doen naar verbale communicatie, die kijkt naar patronen in het taalgebruik bij mensen tijdens communicatie.
 

De SCAN cursus wordt gegeven ofwel door Mr. Sapir zelf, ofwel door lesgevers die speciaal door Mr. Sapir werden opgeleid.

 

 

Prijs


De prijs voor de basiscursus (onderricht en materiaal) is €400 per cursist, inclusief de SCAN cursus en de basis VIEW Vragenlijst. De prijs voor de cursus voor Gevorderden is €300. Deze prijs omvat alles (maaltijden, dranken en accommodatie). Prijsverminderingen zijn mogelijk voor organisaties die twee of meer studenten inschrijven.

 

 

Speciale Cursussen

 
Op verzoek zullen we de cursus exclusief voor het personeel van een geïnteresseerde organisatie en op eender welke locatie geven als de organisatie een klas van 25 studenten kan garanderen.

Een intern programma kan de algemene kosten voor je organisatie verminderen, door de besparingen op reiskosten en dagelijkse kosten voor cursisten. Daarbovenop maakt deze formule het mogelijk voor LSI om de cursus op maat van de specifieke noden van je organisatie te maken.

 

 

Kan Je De Bekentenis in deze Verklaring Vinden?

 

 
Gevallenanalyse #1

 

Op 22 februari 1989 werd een bundel 10’tjes voor een totaal bedrag van 5,000.00 dollar gevonden in brandkast #3, waar mijn geldlade wordt bewaard. De datum die gedrukt staat op de bandjes rond de bundel, is 31 januari 1989, op deze dag net zoals op de meeste dinsdagen, ben ik verantwoordelijk voor het evenwicht van de kluis. Om ongeveer 14u bracht ik de kluis in evenwicht. De munt wordt dan in brandkast #5 geplaatst. Als #5 op slot is, wordt de munt in eender welke open brandkast geplaatst en op slot gedaan. Als ik de kluis doe dan zal ik het in brandkast #3 steken. Ik had geen kans om iemand te vinden om het hen te vertellen voor ze naar de kluis gingen. Als ik de bundel in brandkast #3 stak dan was het daar vanaf 31 januari tot het ontdekt werd op 22 februari. Ik had geen weet van het ontbrekende geld. Ik ben meer dan twee jaar bij deze bank en als je in die tijd niet bewust bent van mijn betrouwbaarheid dan stel ik voor dat we tot een soort van overeenkomst moeten komen zodat dit niet opnieuw gebeurt.


  
Gevallenanalyse #1 – De Oplossing:

 

 

1.    De eerste persoon verleden tijd duidt op een engagement met de beschreven feiten. De volgende zinnen zijn nochtans in de tegenwoordige tijd, en in passieve vorm (= geen “ik”), wijzend op een gebrek aan engagement:

 

    “De munt wordt dan in brandkast #5 geplaatst…”

     “Als #5 op slot is, wordt de munt in eender welke open brandkast geplaatst…”

 

 

2.    Het woord “opnieuw (“…zodat dit niet opnieuw gebeurt.”) wijst erop dat de gebeurtenis (verduistering?) al eens voordien is gebeurd.

 

 

3.    Veranderingen in taalgebruik:

 

 

    a.    “Op 22 februari 1989 werd een bundel 10’tjes…”

 

 

    b.    “De datum die gedrukt staat op de bandjes rond de bundel…”

 

 

    c.    “De munt wordt dan in brandkast #5…”

 

 

    d.    “Als #5 op slot is, wordt de munt in eender…”

 

 

    e.    “Als ik de bundel in brandkast #3 stak…”

 

 

    f.    “Ik had geen weet van het ontbrekende geld…”


    Merk het volgende op:

 

    a.    Passief taalgebruik + tegenwoordige tijd = “munt”.

 

 

    b.    “ik” + verleden tijd = “bundel”.

 

 

    c.    Ontbrekend = “geld”

 

 

    Mensen die in banken werken, gebruiken “munt”, “bundels”, etc. Zij gebruiken geen “geld”. Mensen kunnen geen “munt” of “bundels” spenderen. Ze kunnen alleen “geld” spenderen. Toen de verteller verwees naar “ontbrekend geld”, beschuldigde ze zichzelf.